Webbsidan fungerar inte korrekt ifall JavaScript är inaktiverat
Spelinspektionen

Anordnare

Ange anordnare som ansvarar för ansökan.

* Uppgiften är obligatorisk


Ombud

Ange information om ombudet.

* Uppgiften är obligatorisk


* Uppgiften är obligatorisk

Fysiska personer som ingår i ombudets ledning

Lägg till de fysiska personer som ingår i ombudets ledning, d.v.s. de personer som ingår i ombudets styrelse, är verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder ombudet. Minst en person måste läggas till för att gå vidare i ansökan.

 • Lägg till

 • Ta bort
 • Ångra ta bort

Fysisk person

Ange information om den fysiska personen

* Uppgiften är obligatorisk


Intyget har inte anmärkningar
Intyget har inte anmärkningar
Intyget har inte anmärkningar
Intyget har inte anmärkningar

* Uppgiften är obligatorisk

 •  Bakåt
 • Spara personSpara 

Försäljningsställen

Lägg till de försäljningsställen som hör till ansökan. Om ombudet har flera försäljningsställen ska samtliga anges.

 • Lägg till

 • Ta bort
 • Ångra ta bort

Försäljningsställe

Ange information om försäljningsställe.

* Uppgiften är obligatorisk

* Uppgiften är obligatorisk

 •  Bakåt
 • Spara försäljningsställeSpara 

E-post för anordnare

Ange e-post för återkoppling om ansökan.

* Uppgiften är obligatorisk

 • Skicka in ansökanSkicka in